Hen suyễn là một dạng bệnh cấp hay mãn tính liên quan đến hệ hô hấp. Bệnh xảy ra ở nhiều lứa tuổi cũng như đều có thể gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng với người lớn tuổi thì càng bắt buộc cẩn trọng hơn vì tuổi già, sức yếu.