Bệnh trĩ hiện nay là một trong những căn bệnh gây không ít áp lực cho người bệnh và nó còn khiến cho việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày vô cùng khó khăn nhiều khi còn bị các triệu chứng khiến cho người bệnh không thể nào đi lại được vì quá đau