Kinh doanh quà lưu niệm cần bao nhiêu vốn là một câu hỏi của rất nhiều bạn trẻ đặt ra hiện nay. Số vốn cũng là điều mà các bạn trẻ muốn biết để xem có đầu tư vào lĩnh vực này hay không ? Đây có thể xem là một câu hỏi quan trọng