thủ tục hải quan Archive

Tìm kiếm doanh nghiệp kê khai thủ tục hải quan uy tín

Ngày nay cùng với sự phát triển vũ bão của nền kinh tế nước nhà thì xuất nhập khẩu được biết đến là nhu cầu đang không ngừng tăng. Do nhu cầu của người dân trong việc sử dụng và tiếp cận những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại và sản phẩm đảm

Gây khó khăn cho Mỹ với thuế và thủ tục hải quan

Theo như các chuyên gia quốc tế phân tích rằng, những đề nghị gần đây của Mỹ trên lãnh thổ với các vấn đề về thuế và các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa là vấn đề khó khăn không chỉ can thiệp vào các quy tắc của thương mại trên thế